Strona główna

Z Watchdog Wiki
Wersja Kamil Łucznik (dyskusja | edycje) z dnia 22:42, 11 lis 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witamy w Watchdog.Wiki

Na tej stronie gromadzimy hasła związane z prowadzeniem obywatelskiego nadzoru nad działaniem instytucji publicznych. Nadzór taki – zwany również działalnością strażniczą lub watchdogową – nie ma w Polsce zbyt długiej ani bogatej historii. Mamy nadzieję, że Watchdog.Wiki przyczyni się rozpropagowania tego niezbędnego elementu współczesnej demokracji.

Monitorowanie przez obywateli życia publicznego ma na celu obronę tego co wspólne: środowiska naturalnego, praw człowieka, państwa prawa, gwarancji bezpieczeństwa, pieniędzy publicznych. Watchdogi stoją na straży takich wartości jak: uczciwa konkurencja, równy dostęp do pomocy publicznej, racjonalność działania władzy i administracji, bezstronności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości, dobre praktyki w działaniu instytucji publicznych, tempo i poprawności wdrażania aktów prawnych. Pilnują efektywności wydawania pieniędzy pochodzących z budżetu państwa, środków unijnych i budżetów samorządowych. Kontrolują państwowych kontrolerów – nadzorują instytucje odpowiedzialne za kontrolę administracji, bezpieczeństwo publiczne, regulowanie rynku, wymiar sprawiedliwości. Starają się przeciwdziałać nadużywaniu władzy, korupcji, tworzeniu monopoli, nepotyzmowi oraz inwigilacji. Część zadań, których podejmują się watchdogi, była w przeszłości realizowanych przez czwartą władzę, a zwłaszcza przez dziennikarzy śledczych i komentatorów politycznych bez afiliacji partyjnych. Słabość tradycyjnego dziennikarstwa musi być obecnie rekompensowana przez aktywnych obywateli patrzących władzy na ręce.

W Watchdog.Wiki będziemy zamieszczać hasła opisujące działalności organizacji i grup nieformalnych oraz pojedynczych obywateli, którym nie jest obojętny stosunek władzy, służb specjalnych i biurokracji do dobra wspólnego. Hasła będą sukcesywnie uzupełniane odesłaniami do ważnych i symptomatycznych tekstów wyłowionych w prasie drukowanej i w internecie.

Strona jest tworzona przez osoby niezależne od instytucji publicznych i organizacji politycznych. Administratorem strony jest organizacja pozarządowa – Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”.

Osoby zainteresowane współpracą z Watchdog.Wiki prosimy o kontakt pod adresem biuro@watchdog.edu.pl.

zespół redakcyjny Watchdog.Wiki