Freedom House

Z Watchdog Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Freedom House – międzynarodowa organizacja strażnicza założona w 1941 r. w Nowym Jorku. Działa w obronie praw człowieka, wolności i demokracji. Zatrudnia około 150 ekspertów. Siedziba główna mieści się w Waszyngtonie. Poza biurem w Nowym Jorku organizacja ma biura terenowe w Meksyku, Kirgistanie, Jordanie i Republice Południowej Afryki.

Od 1973 r. publikuje opiniotwórczy raport „Freedom in the World” (Wolność na świecie) o stanie demokracji i respektowaniu praw politycznych we wszystkich państwach świata. Raport jest rezultatem monitorowania zmian w zakresie poszanowania i ochrony praw politycznych oraz wolności obywatelskich przez władze państwowe. Każdemu państwu przyznawana jest ocena w skali od 1 do 7, na podstawie której nadaje mu się określoną kategorię: wolny (1,0-2,5), częściowo wolny (3,0-5,0), bez wolności (5,5-7).

Freedom House opracowuje również roczne raporty o wolności prasy („Freedom of the Press”) i wolności w internecie („Freedom on the Net”) oraz liczne analizy dotyczące poszczególnych obszarów zainteresowania czy konkretnych państw, np. „China Report: The Politburo’s Predicament” dotyczący reakcji partii na działalność dysydencką i aktywność przeciwników reżimu.